آخرین خبرها

اختلاف نظر اعضای کمیسیونهای پزشکی در خصوص رشد و کمال عقل هم می تواند مورد استفاده قضات قرار گیرد

نشست مشترک پزشکان قانونی و مسوولین قضایی در خصوص ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی با هدف دستیابی به زبان مشترک و ایجاد هماهنگی در مورد اظهارنظر های کارشناسی در زمینه حدود و قصاص در افراد بالغ زیر ۱۸ سال در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۶ با همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در محل وزارت دادگستری برگزار گردید. در این نشست که با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، معاونین دادستان استان تهران و قضات شعب مختلف دادگاه و همچنین مدیران کل پزشکی قانونی و کارشناسان متخصص و فوق تخصص کمیسیونهای پزشکی قانونی در استانهای مختلف سراسر کشور برگزار گردید.

در این نشست ابتدا سخنرانی در خصوص ابزار و روشهای اندازهگیری رشد و عقل از سوی سرکار خانم دکتر احمدی از همکاران مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و کارشناس روانشناسی سازمان پزشکی قانونی ارایه شد، سپس در پانل با حضور پزشکان قانونی و قضات محترم موضوعات مختلف ذکر شده در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به ذکر عدم درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن یا شبهه در رشد و کمال عقل در افراد کمتر از هجده سال در این ماده و تبصره ذیل آن جهت تغییر حد یا قصاص به مجازات پیش بینی شده در قانون، بحث و گفتگو در خصوص نقش پزشکی قانونی و نحوه تعامل بین ایشان و قضات محترم صورت گرفت. از آنجایی که شبهه در رشد و کمال عقل می تواند برای قضات محترم بسیار کمک کننده باشد انعکاس اختلاف نظر در کمیسیونهای پزشکی قانونی برای دادگاهها پیشنهاد گردید. همچنین انعکاس روشها و آزمایشات صورت گرفته جهت حصول نتیجه رشد و کمال عقل از سوی پزشکی قانونی به دادگاهها مورد تاکید قرار گرفت و در پایان تهیه دستورالعمل جامعه ای درباره اظهارنظر کارشناسی پزشکان قانونی در مورد رشد و کمال عقل و نحوه انعکاس آن به قضات محترم مورد توافق قرار گرفت.