۱۱ تیر ۱۴۰۱

اسکن اتوماتیک لام‌های محیطی خون و بافت (تله پاتولوژی)

پاتولوژی از مهم‌ترین شاخه‌های علم است که تمامی رشته‌های پزشکی به نوعی با آن در ارتباط هستند. تشخیص نهایی صحیح، چه در موارد بالینی و چه در موارد جراحی به همکاری نزدیک این بخش با سایر بخش‌ها نیاز دارد. این موضوع در مراکز پزشکی قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است و وجود پاتولوژیست خبره پزشکی قانونی از نیازهای اساسی هر مرکز پزشکی قانونی می‌باشد.

یکی از مشکلات مهم در ایران تمرکز امکانات در چند شهر محدود است که این موضوع در مورد افراد متخصص پاتولوژی پزشکی قانونی نیز صدق می‌کند. در مراکز پزشکی قانونی بزرگ امکان دسترسی به چنین افراد متخصصی نسبتا آسان است، ولی در اغلب مراکز پزشکی قانونی، عدم وجود چنین دسترسی، منجر به سفرهای هزینه‌بر یا ارسال لام‌های بافتی و خونی به سایر مراکز پزشکی قانونی و طولانی بودن زمان حصول به نتیجه می‌شود و در عین حال همیشه خطر صدمه دیدن یا مفقود شدن لام‌های بافتی و خونی در چنین سیستمی وجود دارد.

در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، و نفوذ آن به حیطه پزشکی، زیرشاخه جدیدی در پزشکی الکترونیکی به نام تله پاتولوژی برای ارائه خدمات پاتولوژی از راه دور مطرح شد و افقی جدید را در حل مشکل عدم دسترسی به متخصص پاتولوژی در مناطق مختلف گشود. تله پاتولوژی روند تشخیص بافتی با استفاده از تصاویر دیجیتالی از نمونه (اعم از ماکروسکوپی و میکروسکوپی) است که این تصاویر با کمک فناوری‌های ارتباطی به مراکز تخصصی مرتبط ارسال می‌شوند. ارسال این تصاویر می‌تواند با اهدافی همچون تشخیص اولیه (تشخیص از راه دور)، مشورت برای نظر ثانویه متخصص (مشاوره از راه دور)، تضمین کیفیت، آموزش یا اهداف تحقیقاتی باشد. در واقع پاتولوژیست از راه دور عکس‌های دیجیتال دریافتی بر روی نمایشگر کامپیوتر یا تلفن همراه را تفسیر می‌کند.

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با هدف حل مشکل عدم دسترسی به متخصص پاتولوژی پزشکی قانونی در تمامی مراکز پزشکی قانونی، پروژه ساخت دستگاه تصویربرداری اتوماتیک از لام‌های بافتی و خونی یا تله پاتولوژی را انجام داد. در این دستگاه تکنولوژی رباتیکی برای کنترل و تنظیم میکروسکوپ ساخته شد که این امر برای هدایت لام در محورهای x و y و متمرکز کردن در محور  z انجام شد. در ادامه نرم‌افزاری برای هدایت لام قرار گرفته در زیر میکروسکوپ طراحی گردید که قادر به تنظیم میکروسکوپ با کمک قطعه الکترونیکی ساخته شده در مرکز تحقیقات می‌باشد که در این بخش از پروژه، مرحله اسکن اتوماتیک لام‌های بافتی و خونی توسط نرم افزار در حال تکمیل شدن می‌باشد. با تکمیل این پروژه، دیگر نیازی به حضور پاتولوژیست خبره پزشکی قانونی در هر مرکز پزشکی قانونی نمی‌باشد و تکنسین لام‌های خونی و بافت را بر روی این دستگاه قرار می‌دهد و لام‌های بافتی و خونی بطور اتوماتیک توسط دستگاه اسکن می‌شوند و کلیه اطلاعات بصورت یک تصویر واحد ذخیره می‌شوند. سپس تصویر گرفته شده از نمونه برای تشخیص به مرکز پزشکی قانونی که در آن متخصص پاتولوژی پزشکی قانونی حضور دارد، بصورت الکترونیکی ارسال می‌‌شود.

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.