آخرین خبرها

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در راستای نیل به اهداف علمی و پژوهشی و جهت بهره گیری از ظرفیتهای علمی و آکادمیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و استفاده از توان دانشجویان تحصیلات تکمیلی تفاهم نامه همکاری مشترکی را با این دانشگاه منعقد کرد.

این تفاهم نامه در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ در جلسه ای که با حضور دکتر محمود خدادوست، رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دکتر میرترابی مدیرکل پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، جناب آقای دکتر خواجوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر شمسینی غیاثوند معاونت آموزشی دانشگاه و  سایر مسئولین دو طرف برگزار شد، به امضای رییس مرکز و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه رسید.

در این جلسه ضمن تاکید بر جنبه های مشترک مورد نظر، مقرر شد که طی برگزاری جلسات کارشناسی مقدمات آغاز پروژه های مشترک فراهم گردد.