۱۱ تیر ۱۴۰۱

بازسازی مجازی صحنه جرم

صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون را در آن جا انجام داده است و حاوی مدارک و شواهد ارزشمندی است که نقش مهمی در شناسایی مجرم دارد و بی‌توجهی به بررسی دقیق صحنه جرم، احتمال عدم کشف مجرم و شکست پرونده را بسیار بالا خواهد برد.

در بررسی صحنه جرم معمولا عکس‌ها و ویدئوهای مختلفی از  صحنه جرم ثبت می‌شود که در بسیاری از موارد، این عکس‌ها به تنهایی برای بازسازی اتفاقات رخ داده کافی نمی‌باشند. از طرف دیگر، برای متخصص قضایی که نتوانسته است در صحنه جرم حضور پیدا کند، تصور کردن ذهنی صحنه جرم تنها با استفاده از تصاویر میسر نیست.

بنابراین، در بررسی صحنه جرم، بازسازی صحنه جرم یک نیاز اساسی می‌باشد و به همین منظور پروژه بازسازی مجازی صحنه جرم در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برای بررسی دقیق صحنه جرم طراحی و پیاده‌سازی شد. این پروژه از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول عکسبرداری از صحنه جرم انجام می‌شود و در بخش دوم صحنه جرم براساس نقشه محل وقوع جرم به کمک نرم افزار طراحی شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بازسازی می‌شود. مراحل کار به صورت خلاصه در شکل زیر نشان داده شده است.

هدست واقعیت مجازی

هدست واقعیت مجازی

دوربین 360 و پایه نگهدارنده

دوربین ۳۶۰ و پایه نگهدارنده

دوربین 360 درجه

دوربین ۳۶۰ درجه

برای بازسازی مجازی صحنه جرم و نمایش آن، ابزارهای دوربین ۳۶۰ درجه و پایه نگهدارنده آن، هدست واقعیت مجازی و کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند که مراحل بازسازی صحنه جرم با بهره‌گیری از این ابزارها به ترتیب بصورت زیر می‌باشد:

۱- عکسبرداری از محل وقوع جرم با دوربین ۳۶۰ درجه انجام می‌شود. نمونه‌ای از تصویر ثبت شده توسط دوربین ۳۶۰ درجه در شکل زیر نشان داده شده است که یک تصویر ۳۶۰ درجه کروی می‌باشد.

۲- تصاویر ۳۶۰ درجه کروی ثبت شده از صحنه جرم با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای ویرایشگر به تصویر ۳۶۰ درجه مسطح تبدیل می‌شوند. تصویر مسطح حاصل از تصویر نشان داده شده در مرحله ۱ در شکل زیر نشان داده شده است.


۳- صحنه جرم براساس نقشه محل وقوع جرم و بهره‌گیری از تصاویر ۳۶۰ درجه مسطح با نرم‌افزار طراحی شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در عرض چند دقیقه بازسازی می‌شود.
پس از بازسازی صحنه جرم، با نرم افزار طراحی شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، صحنه جرم از نماهای مختلف و با کیفیت عالی و به ترتیب نقشه واقعی محل وقوع جرم برای بررسی دقیق صحنه جرم بر روی مانیتور و هدست واقعیت مجازی قابل مشاهده خواهد بود. در شکل زیر نرم‌افزار طراحی شده برای بازسازی و نمایش صحنه جرم نشان داده شده است.

برخی از ویژگی‌های محصول

۱- ارائه یک بسته کامل برای تصویربرداری ۳۶۰ درجه و بازسازی صحنه جرم

۲- سهولت استفاده و عدم نیاز به کاربر متخصص

۳- قابلیت نمایش بر روی مانیتور و هدست واقعیت مجازی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.