آخرین خبرها

برگزاری جلسه علمی – تخصصی گروه “حقوق و خطاهای پزشکی”

 جلسه  تخصصی گروه علمی – تخصصی (حقوق و خطاهای پزشکی) در تاریخ ۱۵ مهرماه با حضور ریاست محترم گروه جناب آقای دکتر دانش پرور و اکثریت اعضا این گروه برگزار گردید.

از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه تخصصی (بررسی شش ایده پژوهشی در زمینه و تخصص این گروه بوده است که در اولویت کاری این گروه قرار گرفت که اعضای گروه موظف به نگارش تخصصی این عناوین در قالب پروپوزال پژوهشی مرکز تحقیقات شدند