۱۱ تیر ۱۴۰۱

تخت تشریح ایمن-تتا (TETA)

با وجود اجساد عفونی و فاسد، و همچنین مخاطرات اخیر، ضرورت ایمنی پرسنل پزشکی قانونی در هنگام تشریح اجساد دو چندان گردیده است. برای حل این مشکل، پروژه تخت تشریح ایمن-تِتا (TETA) در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی انجام شد.


در این تخت، کادر تشریح از طریق گلوباکس مجهز به سیستم‌های مه‌پاش شستشو، مه‌پاش ضدعفونی، نازل ساکشن، نازل آب، شستشوی پدالی زیرِسینی تخت همراه با سیستم فیلتراسیون در اگزاست خروجی، اقدام به تشریح ایمن اجساد عفونی یا فاسد می‌نمایند. علاوه بر این، سعی گردیده تا سایر نیازهای تشریح‌گر نیز در فضای داخلی باکس تعبیه شود.


مزایای تخت تشریح ایمن-تتا

۱- شستشو و ضد عفونی نیمه‌اتوماتیک اجساد و تخت
۲- تماس غیرمستقیم با جسد و رسیدن احتمال آلودگی به صفر
۳- استفاده از فیلترهای کربن، هپا و اولپا در خروجی نهایی
۴- مجهز به نازل‌های ساکشن و آب

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.