۲۲ فروردین ۱۳۹۹

درباره ما

يكي از مهمترين اولويتها در سند چشم انداز بيست ساله كشور رسيدن به جايگاه رفيع علمي كشور در منطقه مي باشد ، به منظور دستيابي  به اين اهداف وبا عنايت به نقشه جامع كشور  نقش مراكز تحقيقاتي بسيار مهم وحائز اهميت ميباشد، ازجمله اين مراكز مركز تحقيقات پزشكي قانوني است كه تشكيلاتي پ‍ژوهشي وآموزشي زير نظر سازمان پزشكي قانوني كشور است كه به عنوان يك مركز منحصر به فرد، پژوهش  درحوزه هاي حقوقي و سلامت جامعه را به هم ارتباط ميدهد. اين مركز داراي 9 گروه علمي با عناوين: گروه آمار ومستند سازي اطلاعات پزشكي قانوني ، گروه علوم تشريح، گروه ژنتيك قانوني ، گروه معاينات باليني قانوني ،گروه علوم آزمايشگاهي قانوني ،گروه اخلاق وحقوق در پزشكي قانوني ،گروه روانپزشكي قانوني ،گروه فقه وپزشكي قانوني وگروه تحقيقات جنائي  مي باشد.

چشم اندار

پيشرفته­ترين و معتبرترين مركز تحقيقات پزشكي قانوني كشورهاي منطقه (آسياي جنوب غربي شامل: آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) خواهيم بود كه با بهره گيري از نيروهاي كارآمد و متخصص با استفاده از فن‌آوري­هاي نوين فعاليتهاي علمي- پژوهشي خود را با صحت، دقت و سرعت، منطبق با اصول علمي ارايه مي­نمايد.

مأموريت

اين مركز با استفاده از امكانات سازمان پزشكي قانوني كشور و با در اختيار داشتن آزمايشگاه فوق تخصصي و همكاري سازمانهاي داخلي و خارجي با اجراي طرحهاي تحقيقاتي پايه و كاربردي كه جزو اولويتهاي پژوهشي سازمان مي باشد را انجام داده وبا رعايت اصول اخلاقي حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي وتحقيقاتي را در دستور كار قرار داده است. در اين راستا با انتشار مناسب و بكارگيري نتايج ، موجب ارتقاء فعاليتهاي اجرايي- علمي و مديريتي در سازمان پزشكي قانوني كشور شده و در تلاش است كه رتبه مناسبي در ارزشيابي سالانه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بين مراكز تحقيقاتي داشته باشد.

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.