۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

ریاست مرکز

دکتر محمود خدادوست

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاون طب سنتی وزیر بهداشت

[divider]

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.