آخرین خبرها

شرکت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در فن بازار سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی طی سال های اخیر بعنوان یکی از علوم راهبردی و تاثیرگذار در حوزه پزشکی رشد بسیار چشمگیری یافته به گونه ای که از این دانش بعنوان انقلاب جدید در حوزه پزشکی یاد می شود. از همین رو، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بعنوان ارایه دهنده فناوری های نوین در حوزه فعالیت های بین رشته ای و مرتبط، با تاسیس واحد فراهم آوری بافت و نسوج پیوندی، بستر لازم برای توسعه این علوم را فراهم و زمینه مرجعیت علمی کشورمان را در این حـوزه بیش از پیش فـراهم نمـوده است. در این راستا، با حـضور فعال در فــن بازار ســومین جـشنواره مـلی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی که در سالن همایش های بین المللی جمهوری اسلامی نهم آذر ۹۷ برگزار گردید، زمینه همکاری با چندین شرکت دانش بنیان در خصوص استفاده از پرینترهای سه بعدی در ساخت داربست های سلولی، ارزیابی و کنترل کیفیت ترموسایکلرها و کیت های استخراج DNA و RNA ساخته شده داخلی و امکان طراحی و ساخت سیستم های نوین میکروسکوپی فلورسانی لیزری با گرایش پزشکی قانونی، فراهم گردید.