۱۹ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت توسعه و هماهنگی آموزش

شرح وظایف مدیریت توسعه و هماهنگی آموزش

———————————————

۱-    اجرای آیین نامه های آموزشی مرکز

۲-    اجرای برنامه های آموزشی نظری و عملی در مرکز مطابق طرح درسها و طرح دوره های تهیه شده

۳-    جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی درسها و طرح دوره ها و برنامه های آموزشی گروههای تخصصی مرکز

۴-    هماهنگی امور آموزشی اساتید شامل جستجو و معرفی اساتید مناسب و پیگیری پرداخت حق التدریس و سایر امور مربوط به آنها

۵-    همکاری آموزشی با مراکز و نهادهای علمی و آموزشی

۶-     برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی

۷-    برگزاری همایشها، کنفرانسها و تورهای علمی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.