۲۳ مرداد ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی مرجعیت علمی

پنجمین همایش ملی مرجعیت علمی

پنجمین همایش مرجعیت علمی با موضوع پزشکی قانونی در مسیر مرجعیت علمی در تاریخ ۱۷ بهمن ماه در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

پانل ها و سخنران ها:

پانل اول

پانل دوم

پانل پزشکی قانونی تعامل بین رشته ای

مسئول پانل: آقای دکتر غلامرضا حسن زاده

سخنرانان کلیدی:

 1. آقای دکتر سیدمهدی رضایت

 2. آقای دکتر آرش خجسته

 اعضای پیشنهادی پانل :

 1. آقای دکتر مسعود قادی پاشا

 2. آقای دکتر سید مهدی صابری

 3. خانم دکتر میترا اخلاقی

 4. آقای دکتر پیام خزائلی

 5. خانم دکتر آسیه جعفری

 6. خانم دکتر فروزان آتش زاده

 7. آقای دکتر محمدی

نقش پزشکی قانونی در آموزش پزشکی

مسئول پانل: آقای دکتر عبدالرزاق برزگر

سخنران کلیدی:

 1. دکتر مهدی فروزش

 2. دکتر کامبیز سلطانی نژاد

اعضای پیشنهادی پانل :

 1. آقای دکتر محمدعلی چراغی

 2. آقای دکتر اردشیر شیخ آزادی

 3. آقای دکتر جابر قره داغی

 4. دکتر کامبیز سلطانی نژاد

 5. خانم دکتر الهه ملکان راد

 6. خانم دکتر لیلا جویباری

 7. آقای دکتر حمیدرضا کوهستانی

 8. آقای دکتر عباس مینوی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.