آخرین خبرها

پژوهش

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تشکیلاتی پژوهشی و آموزشی مستقل زیر نظر سازمان پزشکی قانونی کشور می باشد که به منظور انجام پژوهشهای پایه و کاربردی در حوزه های پزشکی و سلامت، پیشگیری از آسیب های اجتماعی وجرائم ، همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی داخلی وخارجی در امور پژوهشی و آموزشی،‌ اصلاح نظام خدمات رسانی پزشکی قانونی و روزآمد کردن روشهای کشف حقایق مطابق آخرین دستاوردهای روز دنیا تأسیس شده است که چنین مرکزی در سطح کشور و منطقه منحصر به فرد بوده و دورنمای آن به عنوان پیشرفته ترین و معتبرترین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشورهای منطقه ترسیم شده است.

لذا  انجام فعالیتهای تحقیقاتی در این حوزه ها مستلزم  فراهم نمودن بستر مناسب مشارکت وهمکاری دستگاههای ذیربط  از یک طرف و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخلی و بین‏المللی از طرف دیگر می باشد که در این راستا  با هدف آشنائی محققین و نهادهای ذیزبط با زمینه های پژوهشی در سازمان پزشکی قانونی کشور در گام اول پتانسیلهای موجود از قبیل بستر مناسب تحقیق، آمار واطلاعات مهم وارزشمند، نیروهای متخصص وعلاقمند و….به بسیاری از نهادها ومراکز علمی معرفی گردیده است که به دنبال آن تفاهم نامه همکاری نیز با برخی از این مراکز منعقد و در حال توسعه همکاری های علمی می باشیم . همچنین کمبود آمار واطلاعات موثق در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی  ما را برآن داشت تا به صورت ویژه به این حوزه توجه کرده و در این راستا دو عنوان کتاب (کتاب قربانیان حوادث رانندگی دهه هشتاد از نگاه آمار وکتاب بررسی آماری مرگهای غیر طبیعی در ایران سالهای ۸۰تا۸۹) تالیف و منتشر شده است که بسیار مورد توجه محققین،دستگاههای اجرائی ومراکز تحقیقاتی  قرار گرفته و در صدد هستیم تا با ایجاد وتوسعه بانکهای اطلاعاتی در این  حوزه کتب دیگری تدوین ومنتشر نمائیم که  در این زمینه  آماده همکاری متقابل ومشترک  با مراکز علمی  ونهادهای اجرائی هستیم.

بر اساس چارت سازمانی معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی دارای دو مدیریت زیر می باشد:

مدیریت توسعه و هماهنگی تحقیقات

مدیریت فناوری اطلاعات و انتشارات علمی