آخرین خبرها

راهنمای پژوهشگران

پژوهشگران محترم برای ارسال پروپوزال‌های خود از فرم‌های تهیه شده توسط مرکز تحقیقات که در همین صفحه جهت دانلود قرارداده شده است استفاده نمایند و پس تکمیل به همراه مستندات مورد نیاز از طریق فرم الکترونیکی ارسال پروپوزال که در تمامی صفحات سایت قابل دسترسی می‌باشد صرفا استفاده نمایند.

 

 

 

اولویت‌های پژوهشی

 

 

 

فرم پروپوزال کیفی

فرم پروپوزال کمی

پژوهشگران محترم :

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی براساس نیازهای علمی – پژوهشی حال حاضر در سطح کشور و با توجه به وظایف محوله به مرکز موضوعاتی را جهت استفاده پژوهشگران با عنوان اولویت‌های پژوهشی تدوین نموده که فایل آن در بالا جهت بهره برداری قرار داده شده است. این مرکز علاقمند است پیشنهادات شما بزرگواران که در این مجموعه آورده نشده و نیاز به آن احساس می‌شود را نیز پس بررسی در این مجموعه قرار دهد، لذا جهت ارسال از فرم الکترونیکی “پیشنهاد ایده‌های پژوهشی”که در تمام صفحات سایت قابل مشاهده می‌باشد استفاده نمایید.

مراحل نظارت و بررسی طرح‌ها

فلوچارت نظارت طرح‌ها

فلوچارت کارشناسی طرح‌ها

محورهای امتیاز آور

شناسنامه مرکز تحقیقات

فرمت صحیح affiliation مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات خارجی و داخلی برای این مرکز بصورت زیر است:

• Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran

• مرکز تحقیقات پزشکی قانونی , سازمان پزشکی قانونی کشور