۰۹ تیر ۱۴۰۱

طرح ها و پایان نامه‌ها

جهت مشاهده کلیه طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات به سامانه علم سنجی این مرکز به آدرس http://scimet.lmrc.ir/University.php?id=282 مراجعه فرمایید.

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.