آخرین خبرها

کارگاه “آشنایی با اصول درمان مصرف کنندگان الکل” برگزار گردید

کارگاه تخصصی – پژوهشی مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با عنوان “آشنایی با اصول درمان مصرف کنندگان الکل” با حضور اساتید مجرب در این حیطه از جمله دکتر قدیرزاده، دکتر اخگری، دکتر باریکانی، دکتر حسام، دکتر میرترابی، دکتر حسنیان، دکتر قاسم زاده، دکتر تهرانی و دکتر شریعتی در حال برگزاری می باشد.

اپیدمیولوژی مصرف الکل، فارماکولوژی الکل، عوارض جسمانی و روانی در پی مصرف الکل، تشخیص و درمان مسمومیت حاد با متانول و اتانول، درمان های نگهدارنده دارویی و …. از مباحث مطروحه در این کارگاه خواهد بود.