آخرین خبرها

کتاب “بکارت و معاینه بکارت از دیدگاه پزشکی،فقهی و حقوقی” منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کتاب بکارت و معاینه بکارت از دیدگاه پزشکی،فقهی و حقوقی  توسط انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در اختیار علاقه‌مندان و دانشجویان رشته تخصصی پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت. جهت تهیه این عنوان از طریق اینترنتی به آدرس فروشگاه انتشارات مرکز تحقیقات به آدرس shop.lmrc.ir و یا از طریق تماس با شماره ۷۷۵۳۷۷۴۹ برای خرید اقدام بنمایید.