مراسم رونمایی از دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور- اردیبهشت ۱۳۹۷- هتل بزرگ فردوسی تهران

نظر به نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در راستای استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی داخلی در جهت توسعه کشور از برخی از دستاوردها و محصولات دانش بنیان خود طی مراسمی با حضور مدیران ارشد قوه قضاییه، وزارت بهداشت و … ادامه خواندن مراسم رونمایی از دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور- اردیبهشت ۱۳۹۷- هتل بزرگ فردوسی تهران