۰۹ تیر ۱۴۰۱

گروه های تخصصی

شرح وظایف گروه های علمی- تخصصی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

  • شناسایی افراد علاقمند به عضویت در گروه علمی- تخصصی مرکز که دارای تجربه و علم کافی در زمینه تخصصی مربوطه باشند و معرفی آنها به رییس مرکز
  • بررسی کتابخانه ای مستندات علمی مربوط به زمینه علمی – تخصصی گروه
  • تعیین موضوعات دارای اولویت های پژوهشی و آموزشی در زمینه تخصصی گروه با توجه به بررسی کتابخانه ای صورت گرفته و اولویت بندی آنها
  • برنامه ریزی مطالعه مقالات و کتب در زمینه تخصصی گروه و با تأکید بر موارد جدید علمی و ایجاد آمادگی اعضا جهت شرکت در جلسات journal club
  • بررسی نیازهای گروه و اعلام به واحدهای ذیربط مرکز تحقیقات جهت تهیه آنها
  • تهیه پروپوزالهای پژوهشی در خصوص اولویت های تعیین شده با همکاری اعضای گروه و سایر محققین داخل و خارج سازمان با اطلاع رسانی مناسب اولویت ها به شیوه های مختلف مانند درج در سایت اینترنتی
  • پیشنهاد برنامه های آموزشی جهت مخاطبین داخل و خارج سازمان در زمینه تخصصی گروه
  • همکاری در تدوین سیاستها، آیین نامه ها و شیوه نامه های علمی و پژوهشی مرکز
  • تشکیل منظم جلسات گروه مربوطه جهت پیگیری موارد فوق الذکر

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.