۰۸ اسفند ۱۳۹۹

گروه مطالعات قصور و خطاهای پزشکی

·         دکتر  کامران سلطانی

·         رئیس گروه  قصور و خطاهای پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل

 
·         دکتر غلامعلی جعفری

·         عضو گروه قصور و خطاهای پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل: ifm1390@gmail.com

 
·         دکتر سعید شعبانی

·         عضو گروه قصور و خطاهای پزشکی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Saeed-shaabani-doc@yahoo.com

 
·         دکتر  فرزانه مسیحی

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Masihi.f@gmail.com

 
·         دکترآزیتا خدایاری

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص بیهوشی

·         ایمیل:  azitakhodayari@gmail.com

 
·         دکتر امیرمحمدمهاجرپور

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Dr.mohajerpour@gmail.com

 
·         دکتر  زهرا پارسا

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         دکترای حرفه ای

·         ایمیل:  Zaraparsa52@yahoo.com

 
·         دکتر رضا حاج منوچهری

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص مغزواعصاب

·         ایمیل:  h.manouchehri@yahoo.com

 
·         دکتر حمید صدیقی آخا

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  sadighiakha@yahoo.com

 
·         دکترفرزانه مهدیزاده

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Fm6976@yahoo.com

 
·         دکترفرحناز عظیمی

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Psn3parham@yahoo.com

 
·         دکترپرویز محمودی

·         عضو گروه معاینات بالینی قانونی

·         متخصص پزشکی قانونی

·         ایمیل:  Parvizmahmoudi848@yahoo.com

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.