۱۷ تیر ۱۳۹۹

بانک ایده

بانک ایده

اگر ایده های نو و جدیدی دارید که به بهبود علوم پزشکی به خصوص پزشکی قانونی کمک می کند، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی پشتیبان شما و آماده همکاری با شما می باشد. فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

بانک ایده

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات ایده

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.