۱۱ تیر ۱۴۰۱

بانک ایده

بانک ایده

اگر ایده های نو و جدیدی دارید که به بهبود علوم پزشکی به خصوص پزشکی قانونی کمک می کند، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی پشتیبان شما و آماده همکاری با شما می باشد.

فرم خام پروپوزال ایده را دانلود کرده و پس از پر کردن، فایل خود را در بخش زیر آپلود کنید.

ارسال پروپوزال ایده

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.