۱۱ تیر ۱۴۰۱

آموزش

آموزش در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در دو حیطه آموزش‌های تخصصی پزشکی قانونی و آموزش در پژوهش ارایه می‌شود.

آموزش‌های تخصصی پزشکی قانونی شامل مباحث قانونی و حقوقی است که علاوه بر مخاطبین در داخل سازمان جهت بهره‌برداری سایر پزشکان و دست‌اندرکاران بهداشت و درمان کشور به صورت کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی اجرا می‌گردد.

  • کارگاه بررسی قانون مجازات اسلامی جدید در کارشناسی‌های پزشکی قانونی
  • کارگاه تشخیص هویت اجساد
  • کارگاه نحوه صدور گواهی فوت

آموزش‌های مربوط به پژوهش، سلسله آموزش‌هایی است که جهت ارتقاء سطح علمی و عملی متخصصین درداخل مرکز ارایه می‌شود.

  • کارگاه روش تحقیق سطح ۱
  • کارگاه روش تحقیق سطح ۲
  • کارگاه جستجوی منابع الکترونیک
  • کارگاه مقاله نویسی علمی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.