۰۹ تیر ۱۴۰۱

احکام معاونین مرکز تحقیقات

حکم سرکار خانم مهندس افروز نوری

(معاون توسعه مدیریت)

مشاهده فایل حکم

حکم جناب آقای دکتر سید داوود میرترابی

(معاون پژوهش و فن آوری)

مشاهده فایل حکم

حکم جناب آقای دکتر سعید شاه حسینی

(رئیس بانک سلول، بافت و عضو)

مشاهده فایل حکم

حکم جناب آقای دکتر کامران سلطانی

(معاون آموزشی)

مشاهده فایل حکم

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.