۰۹ تیر ۱۴۰۱

تفاهم نامه های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

 

سازمان پزشکی قانونی کشور

 تصویر صفحه اول تفاهم نامه

گروه ENT دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 تصویر صفحه اول تفاهم نامه

گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 تصویر صفحه اول تفاهم نامه

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 تصویر صفحه اول تفاهم نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 تصویر صفحه اول تفاهم نامه

مرکز تحقیقات ژنومیک

 تصویر صفحه اول تفاهم نامه

گروه ENT دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 تصویر صفحه اول تفاهم نامه

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.