۲۹ فروردین ۱۴۰۰

چارت سازمانی مرکز

هیئت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

 

  • رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و رئیس هیئت امنا                                                         (جناب آقای دکتر عباس مسجدی آرانی)
  • معاون محترم آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
  • معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور
  • رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • معاون محترم پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی
  • معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی
  • معاون محترم اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی
  • رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور

 

 

جناب آقای دکتر غلامرضا حسن زاده قیه قشلاقی

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور

سوابق اجرایی : عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمعاون آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاون دانشجویی-فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دبیر دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین – عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین – رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- رئیس دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی تهران- مدیرگروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- سرپرست معاونت آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر سید داوود میرترابی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

دکتر میرترابی

 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.