۱۱ تیر ۱۴۰۱

اولویت های پژوهشی

پژوهشگران محترم :

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی براساس نیازهای علمی – پژوهشی حال حاضر در سطح کشور و با توجه به وظایف محوله به مرکز، موضوعاتی را جهت استفاده پژوهشگران با عنوان اولویت‌های پژوهشی تدوین نموده که فهرست کامل این موضوعات در ادامه جهت بهره برداری قرار داده شده است.

این مرکز علاقمند است پیشنهادات شما بزرگواران که در این مجموعه آورده نشده و نیاز به آن احساس می‌شود را نیز پس از بررسی در این مجموعه قرار دهد، لذا جهت ارسال از فرم الکترونیکی “بانک ایده” که در منوی اصلی سایت قابل مشاهده می‌باشد، استفاده نمایید.

دانلود فایل های اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۹:

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.