۱۱ تیر ۱۴۰۱

راهنمای پژوهشگران

ارسال پروپوزال ها:

پژوهشگران محترم میباید برای ارسال پروپوزال‌های خود از فرم‌های تهیه شده توسط مرکز تحقیقات که در ادامه در همین صفحه جهت دانلود قرارداده شده است استفاده نمایند و پس از تکمیل فرم مربوطه باید آنرا به همراه مستندات مورد نیاز، صرفا از طریق سامانه پژوهش و  فرم الکترونیکی ارسال پروپوزال ارسال نمایند.

 

 

مراحل نظارت و بررسی طرح ها:

 

شناسنامه مرکز تحقیقات:

فرمت صحیح affiliation مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات خارجی و داخلی برای این مرکز بصورت زیر است:

  • Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran, Iran.
  • مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.