۰۵ بهمن ۱۳۹۹

گروه آزمایشگاه قانونی

اعضای این گروه در حال حاضر در مرتبه های دکترای تخصصی آسیب شناسی، دکترای تخصصی سم شناسی و داروشناسی، دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی، دکترای داروسازی، دکترای علوم آزمایشگاهی، کارشناس آزمایشگاه قرار دارند و همگی بطور مشترک در امر آموزش و پژوهش در زمینه های علوم آزمایشگاهی قانونی فعالیت دارند. از اهداف آرمانی، برنامه ریزی آموزشی برای رسیدن به کیفیت مقبول و مورد انتظار در علوم آزمایشگاه قانونی برا اساس استانداردها و نیاز جامعه، برآوردن نیازهای عمومی و تخصصی آموزشی برای فهم بهتر عوامل مرتبط با این علم، و آشنایی تخصصی با پژوهش های علمی و عملی در حیطه این علم می باشد.

با توجه به فراهم بودن بستر مناسب و دسترسی به انواع نمونه و پرونده های متعدد، آموزش، پژوهش و ارائه خدمات در حیطه علوم آزمایشگاهی قانونی از مهمترین وظایف این گروه است. وظایف آموزشی شامل تدریس و انتقال علوم تئوری و عملی این رشته به دانشجویان در سطح عمومی و تخصصی می باشد. از جنبه پژوهشی، این گروه تحقیقات بنیادی و کاربردی در علوم مرتبط را با استفاده از نوآوری و برپایی متدهای تحقیقاتی جدید پیگیری می نمایند و همچنین دارای ارتباط مستمر با مراجع قانونی از جمله وزارت بهداشت، انجمن های علمی و دفتر مرتبط با جرائم و داروی سازمان ملل (UNODC) برای حل مشکلات مرتبط به این علوم در جامعه می باشد. در قسمت خدماتی نیز پاسخ دهی علمی به پرونده های ارجاعی مرتبط با علوم آزمایشگاهی قانونی از وظایف این گروه و کلیه پرسنل آزمایشگاه میباشد.

این گروه مسئولیت برگزاری دوره های آموزشی را برای پرسنل شاغل در سازمان اعم از کاردان، کارشناس، دکترای عمومی و تخصصی را به عهده دارد. همچنین آموزش مباحث مرتبط با علوم آزمایشگاهی قانونی از وظایف آموزشی این گروه است. اعضای این گروه در تدریس بعضی از دروس در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی با مراکز دیگر آموزشی خارج از سازمان بطور موثر همکاری دارند.

فعالیت های پژوهشی این گروه در زمینه های مختلف سم شناسی، سرولوژی و ژنتیک و آسیب شناسی قانونی می باشد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.