جلسه دوم کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی

دومین جلسه کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی در روز چهارشنبه 16 شهریور ماه 1401 با حضور ریاست مرکز تحقیقات، معاونین، کارشناسان و تنی چند از اعضای هیات علمی سازمان برگزار گردید.

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا