۰۶ بهمن ۱۳۹۹

Random Articles

مطالب در نگاه تصویر

 • فراخوان ثبت اطلاعات مقالات پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
 • تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
 • استان های برتر پژوهشی و پژوهشگران برتر سازمان معرفی شدند
 • اهدای عضو استاد دانشگاه
 • دریافت موافقت اصولی و موافقت بهره برداری از مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای
 • نخستین جشنواره شهید بهشتی توسط پژوهشگاه قوه قضائیه
 • بررسی پیش نویس دستورالعمل تشخیص و تعیین ارش و دیه حیات نباتی
 • انتصاب سرپرست معاونت اداری و مالی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
 • برگزاری کارگاه تخصصی ایده پردازی و تدوین مدل کسب و کار
 • بررسی موارد مناسب اهدا و رد اهدا کننده در اهدای چشم جهت پیوند قرنیه
 • وبینارهای آموزشی
 • برگزاری اولین آموزش مجازی معاینه اجساد و صدور جواز دفن توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
 • برگزاری بیش از ۵۵۰ نفر ساعت دوره آموزش مجازی نرم افزار SPSS توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
 • آخرین خدمت و ایثار یک شهید به مردم
 • جلسه ی بررسی فقهی، حقوقی تسبیب در جنایت
 • جلسه مشترک سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
 • بررسی ابعاد فقهی، حقوقی برداشت بافت
 • بازدید معاون زیست فناوری مرکز همکاری های علمی ریاست جمهوری از دستاوردهای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.