۰۶ آذر ۱۳۹۹

آخرین مطالب

فروشگاه اینترنتی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

مطالب در نگاه تصویر

بررسی پیش نویس دستورالعمل تشخیص و تعیین ارش و دیه حیات نباتی
  • انتصاب سرپرست معاونت اداری و مالی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • برگزاری کارگاه تخصصی ایده پردازی و تدوین مدل کسب و کار
  • بررسی موارد مناسب اهدا و رد اهدا کننده در اهدای چشم جهت پیوند قرنیه
  • وبینارهای آموزشی
  • برگزاری اولین آموزش مجازی معاینه اجساد و صدور جواز دفن توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • برگزاری بیش از ۵۵۰ نفر ساعت دوره آموزش مجازی نرم افزار SPSS توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • آخرین خدمت و ایثار یک شهید به مردم
  • جلسه ی بررسی فقهی، حقوقی تسبیب در جنایت
  • جلسه مشترک سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.