واحد بافت

واحد بافت

واحد بانک سلول، بافت و عضو در راستای کمک به فرهنگ اهدا بافت و درمان بیماران نیازمند با اخذ رضایت از اولیا متوفی، اقدام به تامین بافت‌های مورد نیاز کشور می‌نماید و تمامی این اقدامات با رعایت موازین شرعی انجام می‌شود­.

بانک سلول،واحد بافت،واحد بانک سلول

دکمه بازگشت به بالا