رئیس مرکز

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

 

مشخصات فردی:

نام: محسن
نام خانوادگی : صابری اسفیدواجانی
متولد : 1357

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرک دانشنامه تخصصی (بورد) پزشکی اجتماعی (کتبی و شفاهی)، 1389
 • اخذ مدرک دکترای حرفه ای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریور 1383
 سوابق شغلی:
 • معاون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1381-1380
 • سرپرست گروه مديريت ساختار و برنامه‌هاي درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ 1389/12/10 تا 1391/2/9
 • نماينده معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شوراي معين شوراي عالي برنامه‌ريزي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پایان سال 90
 • نماينده معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كميسيون تدوين و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پایان سال 90
 • نماینده تام الاختيار معاونت درمان وزارت بهداشت در شوراي راهبردي شبكه سلول‌هاي بنيادي كشور تا پایان سال 90
 • نماينده معاونت درمان در كميته تجهيزات پزشكي شوراي عالي بيمه خدمات درماني تا پایان سال 90
 • مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)  و عضو شورای آموزش و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (از سال 1392 تا 1394)
 • مدیر گروه سلامت معنوی بخش مطالعات بنیادی مرکز تحقیقات طب و دین
 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) (از اسفند ماه سال 1395 تاکنون)
 • مدیر گروه آموزشی پزشکی خانواده و اجتماعی از تاریخ تیر ماه 1396  تاکنون
 • مدیر مرکز تحقیقات طب و دین دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) از تاریخ شهریور ماه 1396 تا اسفند ماه 1397
 • معاون پژوهش و فن‌آوری بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) از سال 1397 تاکنون
 • سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) از سال 1397 تاکنون
 • مدیر بهداشت و HSE بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) از سال 1397 تاکنون
 • رئیس کمیته اسکرین اخلاق در پژوهش­‌های زیست پزشکی از سال 1397 تاکنون
 • دبیر کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) از سال 1398 تاکنون
 • مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از سال 1398 و عضو شورای تحول، بهبود کیفیت و تعالی سازمان پزشکی قانونی کشور
 • عضو کارگروه پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور از سال 1398 تاکنون
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پزشکی قانونی از سال 1399 تاکنون
 • رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اردیبهشت ماه سال 1400 تاکنون
دکمه بازگشت به بالا