معاونت آموزش

معاونت آموزش و رئیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای

  • تدوین و پیاده‌سازی آیین‌نامه آموزشی مرکز
  • راه‌اندازی عملیاتی مرکز آموزش مهارتی و برگزاری دوره‌های آموزشی مصوب
  • برگزاری وبینارها و دوره‌های آموزشی درون و برون سازمانی
  • تولید محتوای آموزشی و ایجاد دانشگاه آنلاین در حوزه علوم پزشکی قانونی
  • تعامل و ارتباط سازنده با معاونت پژوهش و آموزش سازمان پزشکی قانونی
  • سایر امور محوله به تناسب موضوع
دکمه بازگشت به بالا