امور پشتیبانی

امور پشتیبانی

  • بسترسازی و آماده نمودن امکانات مورد نیاز جهت برگزاری همایش‌ها، اعیاد و نمایشگاه‌ها
  •  برنامه‌ریزی تامین فضا، تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز
  • نظارت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات جهت میهمانان مرکز تحقیقات
  • پیش‌بینی احتیاجات کارکنان شامل وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین برآورد هزینه آنها
  •  بررسی و نظارت بر نحوه نگهداری کالاها و اموال در انبار و رعایت سیستم محافظت و ایمنی انبارها
  • شرکت در جلسات مرتبط با امور پشتیبانی و تهیه و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق
  • انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مافوق
دکمه بازگشت به بالا