معاونت توسعه مدیریت

معاونت توسعه مدیریت

  • تامین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی
  • تعیین و ابلاغ ضوابط در زمینه امور پرسنلی، اداری، مالی، امور عمومی، نگهداری حساب‌ها، انجام هزینه‌ها، حفظ اموال و نظارت بر اجرای آنها
  • نظارت بر عملکرد اعتبارات
  • نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورت‌حساب‌ها، اسناد و گزارش‌های مالی
  • ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی
  • بررسی نیازهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تامین نگه داشت و توسعه مرکز
  • اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی کارکنان
  • تهیه و تنظیم طرح‌ها و پیشنهادات در ارتباط با حوزه معاونت
دکمه بازگشت به بالا