معاونت پژوهش و فن‌آوری

معاونت پژوهش و فن‌آوری

  • حمایت از تحقیقات کاربردی و هدفمند
  • ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات
  • پیاده‌سازی سامانه‌های پژوهشی مختلف جهت تسهیل در انجام پژوهش کاربردی
  • استفاده منظم و برنامه‌ریزی شده از ظرفیت گروه‌های علمی مرکز
  • تقویت ارتباط برون‌بخشی با مراکز ذیربط
  • سایر امور محوله به تناسب موضوع
دکمه بازگشت به بالا