علوم تشریح

گروه علوم تشریح

رئیس گروه : دکتر عبدالرزاق برزگر بفروئیدکتر برزگر

دانشیار پزشکی قانونی

آدرس: تهران- خیابان بهشت- سازمان پزشکی قانونی کشور- اندیشکده سازمان

آدرس پست الکترونیکی:  A_Barzegar8@yahoo.com

دکمه بازگشت به بالا