امور اداری

واحد امور اداری

 • کسب خط‌ مشی و دستورالعمل‌های لازم از سرپرست مربوطه
 • اجرای صحیح مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مصوبات
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های مختلف به منظور هماهنگی فعالیت‌های کارکنان تحت سرپرستی
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر اقدامات پرسنلی از قبیل انتصاب اضافه کار، ارزشیابی سالانه، ارتقا طبقه و رتبه مرخصی‌ها و …
 • تهیه و تنظیم قراردادها
 • بررسی وضعیت کارانه
 • تعیین وظایف و حدود مسئولیت سرپرستان واحدها
 • شرکت در جلسات و کمیته‌های مختلف
 • تهیه گزارش فعالیت‌ها و پیشرفت‌ها و مشکلات جهت ارائه به مسئولین ذیربط
 • انجام سایر اموری که از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می‌گردد
دکمه بازگشت به بالا