واحد مالی

امور مالی

 • تهیه و تنظیم خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و رویه‌های مالی و تهیه و طراحی فرم‌های موردنیاز، به‌منظور ایجاد هماهنگی در انجام امور مالی واحدهای مختلف
 • برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع مالی موردنیاز واحدها و اعمال مدیریت بر آن‌ها
 • نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیت‌های مالی
 • حسابداری حقوق و دستمزد، امور مالیاتی به‌صورت منظم
 • بررسی صورت‌های واحد مالی در خصوص گردش وجوه نقد آن صورت‌ها و ارائه‌ی پیشنهادات اجرایی
 • طبقه‌بندی حساب‌ها و کدینگ مربوط به موجودی‌ها و انبار
 • به‌کارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری مالی جهت انجام واحد مالی
 • پیگیری مبالغ وصول مطالبات از طرف‌های قرارداد
 • نظارت و کنترل به‌منظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی‌های مرکز تحقیقات
 • تجزیه‌وتحلیل ترازنامه و سود و زیان، و هزینه‌های واحدهای مختلف
 • تنظیم گزارش‌های مالی براساس نیاز سازمان و ارائه به مدیریت
 • برنامه‌ریزی به‌منظور حسابرسی در پایان سال مالی با صلاحدید مسئول مافوق
 • بررسی و تطبیق وضعیت مالی فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده، و تجزیه‌وتحلیل مغایرتها
 • ارتباط با سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی صلاح در خصوص مسائل مالی
دکمه بازگشت به بالا