۰۲ مرداد ۱۴۰۰

آخرین مطالب

فروشگاه اینترنتی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

مطالب در نگاه تصویر

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • جلسه رسیدگی به موارد مشترک سازمان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • جلسه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با شرکت زیست فناوری کوثر
  • بررسی و ارتقاء شیوه نامه موجود فراهم آوری با توجه به همه گیری و واکسیناسیون کرونا
  • جلسه با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
  • تنظیم تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات با پزشکی قانونی استان تهران
  • تودیع آقای دکتر حسن زاده و معارفه آقای دکتر صابری رئیس جدید مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • جلسه مشترک بانک چشم جمهوری اسلامی و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • مراسم تودیع و معارفه مسئولیت فنی آزمایشگاه تعیین سلامت بافتی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
  • راه اندازی زیرواحد بافت شناسی و خدمات بافتی واحد اهداء کالبد آموزشی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.