“آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی” در لیست آزمایشگاه‌های همکار “سازمان غذا و دارو” قرار گرفت.

دکتر محسن صابری، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از صدور پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو در حوزه فعالیت بیولوژیک با دامنه عملکرد “کنترل آلودگی ویروسی و باکتریایی بافت از طریق نمونه خونی” خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دکتر صابری در تشریح این خبر گفت: پس از بازدیدهای متعدد ناظران سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه‌ این مرکز و رفع نواقص و رعایت کامل استانداردهای سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی توانست پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو را اخذ نماید.

پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

لازم به ذکر است که می‌توانید جهت استعلام لیست آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو به وب سایت سازمان غذا و دارو مراجعه نمایید. همچنین تاییدیه سازمان غذا و دارو برای آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی در اینجا قابل مشاهده است.

تاییدیه روی سایت سازمان غذا و دارو

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا