اخذ گواهينامه ايزو ٩٠٠١ مديريت كيفيت

پس از هفت ماه جلسات ارائه و بررسي مستندات، جلسه نهايي مميزي ثبت و صدور گواهي استاندارد نسخه ٢٠١٥ nv روز دوشنبه مورخ  ١٤٠٣/٤/٤ با حضور نمايندگان شركت توسعه كيفيت ديده گستر مدائن و شركت مرزبان كيفيت نماينده IMQ ايتاليا و كارشناسان آزمايشگاه تعيين سلامت بافتي بانك CTO مركز تحقيقات پزشكي قانوني برگزار شد.
در پايان جلسه، با تاييد مميز، آزمايشگاه تعيين سلامت بافتي بانك CTO مركز تحقيقات پزشكي قانوني موفق به اخذ گواهينامه ايزو ٩٠٠١ گرديد.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا