امضای تفاهم‌نامه سه جانبه بین مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، در روز یکشنبه مورخ 22 خرداد 1401 در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه میان مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی منعقد گردید که این تفاهم‌نامه به امضای دکتر سیروس وطن‌خواه رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی و دکتر محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی رسید.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا