انتشار کتاب “آشنایی با دنیای حسگرهای شیمیایی و نانوحسگرهای نوری بر پایه نقاط کوانتومی” توسط هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

انتشار کتاب جدید توسط هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تحت عنوان  آشنایی با دنیای حسگرهای شیمیایی و نانوحسگر های نوری بر پایه نقاط کوانتومی توسط هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سرکار خانم دکتر حمیده علمی زاده، تالیف و چاپ گردید.

انتشار کتاب جدید توسط هیات علمی به توصیف انواع حسگرهای شیمیایی می پردازد. همچنین با اشاره به اهمیت شیمی تجزیه مدرن با رویکرد  طراحی و ساخت انواع نانوحسگرهای نوری بر پایه نقاط کوانتومی در تشخیص و شناسایی دقیق و سریع انواع آنالیت ها با حد تشخیص بسیار پایین در ماتریس های پیچیده بسیار مورد توجه محققان، اساتید و دانشجویان در زمینه علوم بین رشته ای می باشد.

در فصل آخر این کتاب، کارهای تحقیقاتی انجام شده در 10 سال اخیر توسط نویسندگان کتاب به خوبی توصیف شده است که می تواند راهگشای محققین و دانشجویان علاقه مند در زمینه  نانوحسگرها و علوم نوین باشد.

این کتاب به زودی در فیدیبو نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا