بازدید ارزیابان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، ارزیابان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز دوشنبه 6 شهریور 1402 از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی جهت اخذ مجوز مرکز رشد و نوآوری دیدار به عمل خواهند آورد.

این کمیته متشکل از آقای دکتر پورعباسی و خانم مهندس توکلی می باشد. مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا