بازدید مرکز تحقیقات استراتژیک پلیس از دستگاه الکل سنج مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، تنی چند از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک پلیس در روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی حضور یافتند و از دستگاه الکل سنج مرکز تحقیقات بازدید به عمل آوردند.

 

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا