برگزاری مرحله دوم ممیزی ایزو ۱۸۳۸۵ کیت ژنتیک در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دومین مرحله ممیزی ایزو 18385 در حوزه پزشکی قانونی توسط ممیز رسمی شرکت KGS مالزی جهت اخذ ایزو ۱۸۳۸۵ در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار خواهد شد.

مشروح خبر و تصاویر تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا