برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه مهارتی پزشکان معتمد

به منظور افزایش توانمندی های مهارتی و حرفه ای پزشکان و آمادگی برای ادامه خدمات دادپزشک، دوره آموزشی مهارتی پاییز 1402 به صورت وبینار توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار خواهد شد.

این برنامه در قالب کارگاه آموزشی 2 روزه  از تاریخ 1402/07/16 لغایت 1402/07/17 به اجرا در می آید.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با موضوعاتی از قبیل مرگ­شناسی و انواع مرگ، اصول معاینه اجساد، علل مرگ و نحوه تکمیل گواهی فوت به صورت حرفه ای آشنا خواهند شد.

شرکت کنندگان می توانند برنامه تفصیلی برنامه را از اینجا دانلود نمایند.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا