تمدید گواهینامه استاندارد ISO 13485 مربوط به کیت تعیین هویت ژنتیکی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، جلسه ممیزی مراقبتی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی جهت تمدید گواهینامه استاندارد ISO 13485 برای کیت تعیین هویت ژنتیکی در روز سه شنبه مورخ 1402/05/3 با حضور کارشناسان تولید و کارشناس تضمین کیفیت مرکز تحقیقات،  مشاوران شرکت توسعه کیفیت دیده گستر مدائن و ممیز شرکت IMQ برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه ممیز مستندات ارائه شده مربوط به یکسال گذشته مرکز را بررسی نمود. سپس به بازدید از آزمایشگاه، جهت انطباق مستندات مربوطه با محیط آزمایشگاه تولید کیت پرداخت. در پایان جلسه با تایید ممیز، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ISO 13485 گردید.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا