برگزاری دومین جلسه دوره آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، در ادامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی، دومین جلسه از این سری کارگاه‌ها، روز چهارشنبه 16 شهریور ماه 1401 با حضور ریاست مرکز تحقیقات، معاونین، کارشناسان و تنی چند از  اعضای هیات علمی سازمان برگزار گردید.

در این جلسه، جناب آقای مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراعات، در ادامه مباحث جلسه گذشته به بیان مبانی و مفاهیم پایه ثبت اختراع و مالکیت معنوی پرداختند.

این کارگاه‌ها به درخواست مرکز تحقیقات و زیر نظر اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی صورت منظم تا پایان دوره برگزار می­‌گردد.

سرفصل جلسات آتی شامل مباحث بررسی شکلی اظهارنامه اختراع و ضمائم آن، فرآیند ثبت اختراع،  طبقه­‌بندی بین‌المللی اختراعات، جستجوی اختراعات موجود، بررسی ماهوی اختراع، ارزیابی وحدت اختراع، نحوه تکمیل گزارش داوری، مهارت نرم‌افزاری، بررسی اختصاصی حوزه علوم پزشکی و آشنایی با حوزه ثبت بین‌المللی می‌باشد.

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا